29-30 October 2008.

Anna Kotwa

Presents:


  Curriculum vitae

  English:

  Name: Ann Aneta

  Surname: Kotwa

  The address of report: Jeleniów 47 26-006 Nowa Słupia

   

  Education: 2001-2006 Świętokrzyska Politechnika in Kielcach the Wydział of Budownictwa and the Inżynierii of Środowiska

  1996-2001 Budowlane Technikum in Świętokrzyskim Ostrowcu

   

  Employment:

  2006 assistant Świętokrzyska Politechnika in Kielcach

   

  Interest: mathematician, building, music

   

  Computer programmes: Microsoft Orfice, Robot, Salta, RM - WIN, Autocad, Achicad.

   

  Polish:

  Imię: Anna Aneta

  Nazwisko: Kotwa

  Adres zameldowania: Jeleniów 47 26-006 Nowa Słupia

   

  Wykształcenie: 2001-2006 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  1996-2001 Technikum Budowlane w Ostrowcu Świętokrzyskim

   

  Zatrudnienie:

  2006 asystent Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

   

  Zainteresowania: matematyka, budownictwo, muzyka

   

  Programy komputerowe: Microsoft Orfice, Robot, Salta, RM-WIN, Autocad, Achicad