29-30 October 2008.

EDUCATIONAL EVALUATION OF TECHNICAL EDUCATION WITH IT BY ITS’ GRADUATES
WARTOŚCIOWANIE WYKSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Acceptance of present: Letöltés

Performers: