29-30 October 2008.

Tutorial Board’s influence on the activity of Voivodeship Mechanical and Metallurgical School in Królewska Huta as on the first technical Polish school in Upper Silesia (1925-1930)

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

 

W artykule ukazano wpływ Rady Opiekuńczej na działalność Wojewódzkiej Szkoły Mechanicznej i Hutniczej w Królewskiej Hucie jako pierwszej polskiej szkoły technicznej na polskim Górnym Śląsku (1925-1930). Przedstawiono skład członków rady oraz wskazano instytucje i zakłady które reprezentowali. Ukazano również obszary jej działalności w szkole a w szczególności dotyczące przygotowania dla przemysłu specjalistyczną kadrę złożoną z polskich młodych ludzi, pragnących jak w najszybszym czasie odbudować zniszczenia, jakie powstały po tak długim okresie niewoli.

Acceptance of present: Letöltés

Performers: