29-30 October 2008.

Portevin-Le Chatelier effect in Cd-Zn Single Crystals
Portevinův-Le Chatelierův jev při plastické deformaci monokrystalů stitin Cd-Zn

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Abstract: Dynamic strain aging in metals and alloys is manifested by serrated stress-strain curves, high work hardening rates and negative temperature and strain rate dependence of flow stress. After the original investigators it is generally refered as the Portevin-Le Chatelier  (P-L) effect. In our contribution the results of P-L effect measured in creep deformation of Cd-Zn alloys single crystals are presented. It is shown that in creep deformation we obtain stepwise elongation-time curves, dependent on temperature and concentration of solute atoms

Abstrakt: Dynamické stárnutí kovů a slitin se vyznačuje skokovitým tvarem křivek napětí-deformace, vysokým koeficientem zpevnění a zápornou hodnotou koeficientu teplotní a napěťové citlivosti. Podle objevitelů tohoto jevu jej nazýváme Portevinovým-Le Chatelierovým (P-L). V našem příspěvku jsou uvedeny výsledky měření P-L jevu v případě creepové deformace monokrystalů slitin Cd-Zn. Je ukázáno, že v tomto případě mají křivky prodloužení - čas schodovitý tvar a výskyt P-L jevu závisí dosti silně na teplotě a koncentraci příměsí.

Acceptance of present: Letöltés

Performers: