29-30 October 2008.

THE CONSTRUCTION SET USED AS A TEACHINGAID OF THE DEVELOPMENTOF TECHNICAL CREATIVE THINKING – RESULT OF THE PEDAGOGICAL RESEARCH
STAVEBNICA AKO DIDAKTICKÝ PROSTRIEDOK ROZVÍJANIA TECHNICKÉHO TVORIVÉHO MYSLENIA

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

 

 

This article presents some results of verification of hyphoteses, in which they suppose that the pupils from the age of 10 till 15 at primary schools, who had an experience with a construction set Dominika, can achieve in practical test at the end of experimental teaching process greater achievements than pupils in traditionally controlled group.

V príspevku autor interpretuje časť výsledkov verifikácie hypotéz, v ktorých predpokladá, že žiaci na 2. stupni ZŠ, ktorí používali stavebnicu Dominika, dosiahnu na konci experimentálneho vyučovania v praktickom didaktickom teste vyšší výkon ako žiaci vyučovaní tradične v kontrolnej skupine.

Acceptance of present: Letöltés

Performers: