29-30 October 2008.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN UNIVERSITY FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE V CUDZOJAZYČNOM VZDELÁVANÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Príspevok sa zaoberá súčasnými trendmi v cudzojazyčnom vzdelávaní. Zvláštnu pozornosť venujeme problematike implementácie IKT do cudzojazyčného vzdelávania. Prezentujeme tiež výsledky KEGA projektu 3 / 4026 / 06  Využitie informačných a komunikačných technológií v cudzojazyčnom vzdelávaní na vysokých školách.

 

The paper deals with the current trends in foreign language education.The particular attention is devoted to the issues related to implementation of ICT to foreign language education. Results of the KEGA project 3 / 4026 / 06 – Utilization of  Information and Communication Technologies in University Foreign Language Education are also presented.

 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: