29-30 October 2008.

Value analysis and project management, base introduction QMS (quality management system).
Hodnotová analýza a projektový management, základ zavedení SMK (systému managementu kvality).

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Value analysis and project management, base introduction QMS (quality management system).

 

Today is quality in conjunction with price most considerable parameter of competition fruitfulness in principle in all field human job-creating activities. Therefore is very important find "Modus Vivendi" for implementation system proceeding that the state competitive advantage will impose, retains and will him all the time innovate. First move is knowledge way out and state from whose will build system proceeding. By one of kind of instruments that the will enable knowledge and diagnosis leaving and objective state, is value analysis. Best way, how impose what - wheels system proceeding, is project management. Yet before is however necessary decide what select model of those system procuration, International Organization for Standardization, EFQM, Six Sigma etc.

 

Hodnotová analýza a projektový management, základ zavedení SMK (systému managementu kvality).

 

Kvalita je dnes spolu s cenou nejvýznamnějším parametrem konkurenční úspěšnosti v podstatě ve všech oborech lidské činnosti. Proto je velice důležité najít "modus vivendi" pro zavedení systémových opatření, které takový stav konkurenceschopnosti zavede, udrží a bude jej neustále zdokonalovat. Prvním krokem je poznání východisek a stavu, z kterého se budou budovat systémová opatření. Jedním z takových nástrojů, které umožní poznání a popsání východiskového i cílového stavu, je hodnotová analýza. Nejlepší způsob, jak zavést jakákoli systémová opatření, je projektový management. Ještě předtím je však nutno se rozhodnout jaký model oněch systémových opatření si zvolíme, ISO, EFQM, SixSigma apod.

 

 

 

Acceptance of present: -

Performers: