29-30 October 2008.

„INNOVATION PREPARING PEDAGOGUES IN SPECIFIC TECHNICAL EDUCATIONAL FIELD“ – PROJECT FUND DEVELOPMENT UNIVERSITY 2008
“INOVACE PŘÍPRAVY UČITELŮ VE SPECIFICKÉ OBLASTI TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ” – PROJEKT FRVŠ 2008

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Resumé

            Příspěvek rámcově představuje projekt Fondu rozvoje vysokých škol s názvem “Inovace přípravy učitelů ve specifické oblasti technického vzdělávání”. Článek popisuje průběh realizace projektu pod záštitou Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Představuje fáze projektu, jeho cíle a výstupy. Zabývá se také propagací projektu a jeho webovou prezentací, uvádí konkrétní možnosti práce s metodickými listy, které jsou stěžejní částí realizovaného projektu.  

 

 

Abstract

This paper generally presents project fund development university under the name “Innovation preparing pedagogues in specific technical educational field”. The paper features process fruition plan under patronage Department technical education and education for information College of Education uviversity Palacky in Olomouc. Presents planning stages, targets and issues. Deal with publicity plan a his web presentation, features concrete possibilities of work with methodical letters, that are fundamental part of realized plan.

 

 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: