29-30 October 2008.

The students’ ICT skills level comparison at FoE TU
Porovnanie úrovne IKT zručností študentov na PdF TU

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Porovnanie úrovne IKT zručností študentov na PdF TU

Katarína Školková, Roman Horváth

Abstrakt

Článok sa zaoberá porovnaním úrovne informačných a komunikačných zručností (IKT zručností) študentov na Pedagogickú fakultu TU (PdF). Už tretím rokom organizujeme testovanie úrovne vedomostí a zručností študentov z oblasti IKT prichádzajúcich na našu fakultu. Testovanie prebieha vždy na konci zimného semestra a jeho výsledky ovplyvnia výučbu predmetov IKT v ďalších dvoch semestroch. V článku je zhrnutý priebeh, výsledky testovania a z toho vyplývajúce poznatky.

 

The students’ ICT skills level comparison at FoE TU

Katarína Školková, Roman Horváth

Abstract

This article describes level of ICT skills of the Faculty of Education TU (FoE) students and compares the different levels of the skills within a period of three years. The data for this comparison come from regular trial of incoming students at FoE. The trial takes place evenly at the end of the winter semester. Trial results impact teaching in next two semesters. The article summarizes progress, results and findings following from mentioned trials.

 

Ing. Katarína Školková, Ing. Mgr. Roman Horváth

Trnavská univerzita,
Pedagogická fakulta,
Stredisko pre celoživotné vzdelávanie

Priemyselná 4
P.O. BOX 9
918 43  Trnava

 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: