29-30 October 2008.

Modernisation of the physics teacher training
SK-Modernizácia prípravy učiteľov fyziky

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:


Modernizácia prípravy učiteľov fyziky

 

 

Krempaský J. , Húšťava Š

 

Abstrakt

 

            V prvej časti práce  je poukázané na význam fyziky pre spoločnosť a súčasne, že fyzika je najmocnejšou pákou rozvoja ľudskej spoločnosti. V druhej časti sa zaoberá s aktuálnymi problémami súvisiacimi s inováciou fyziky ako Higgsonov bozón, štruktúra fyzikálneho vákua, nanoelektronika, spintronika, energia – zdroje – enviro, nové materiály, zneviditeľnenie objektov a filozofické výstupy. V poslednej časti je poukázané na zefektívnenie výučby fyziky pomocou štandardného modelu vzniku a vývoja vesmíru, vyučovanie sledujúce proces generovania „stromu vedy“.

 

Abstract

Modernisation of the physics  teacher training

           

            The first part of the work is shows the importance of  physics for the society and at the same time it shows physics at the most powerful source of human society development. The second part deals with the topical problems concerning the innovation process of  the physics as Higgson´s  boson, physical vacuum structure, nanoelectronics, spintronics, energy – sources – enviro, new materials, invisibility of the objects, and philosophical conclusions. The last part explains how to make the physics   education more effective by means of the Standard model of the creation and development of the universe, education following the process of  the „science tree“ generation.

 

 

 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: