29-30 October 2008.

The Results of the Pilot Study in connection with the Internet on the Media Literacy of the age group of 14-18
A 14-18 éves korosztály médiaműveltség vizsgálatának internettel kapcsolatos pilot study eredményei

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Since the worldwide spread of TV, the opinion formulating power of the media and their social impact have been discussed both by social scientists and the public (László, 2005). More specifically, the relationship and cause-and effect mechanism teenagers and the so called traditional and new media (Olson et al, 2007; Kirtley, 2005; Finkelstein et al, 2008) have been examined fare and wide. The questioner had been tested in the course of a pilot study on the (N=60) pool of Grade 8 (N=25) students in their 10-12 years of school. As a result, an overall impression of the media literacy and Internet usage habits of the given age group has emerged. In addition, its scientific reception, the media acceptance, attitude and impacts have also been examined.

A társadalomtudósokat és a közvéleményt a televízió elterjedése óta foglalkoztatja a médiumok befolyásoló ereje, és azok társadalmi hatásai (László, 2005). Ezen belül is hangsúlyos szerepet kap a tizenéves korosztály és a hagyományosnak, illetve az ún. "új médiumoknak" számító tömegkommunikációs eszközök kapcsolat -, és hatás-kutatása (Olson és mtsai, 2007); Kirtley, 2005; Finkelstein és mtsai, 2008).

Saját fejlesztésű kérdőívünk pilot study vizsgálatakor 8. osztályos (N=25) és 10-11-12. évfolyamos tanulók (N=60) körében végeztünk kutatást. Ennek során képet kaptunk a tizenéves korosztály médiahasználatáról, annak kritikus megítéléséről, a médiabefogadásról, a médiaattitűdről, és a médiahatásról is. Jelen előadásunkban kifejezetten az internet használatával, az internet - és a számítógéppel kapcsolatos attitűdökkel, és motivációkkal kívánunk foglalkozni.

Acceptance of present: -

Performers: