29-30 October 2008.

Cabri Geometry as an effective instrument of motivation
Cabri geometrie jako efektivní prostředek motivace

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

The appropriate instrument how to motivate students of mathematics (especially students of geometry) is using the programme Cabri Geometry. This programme is the most effective instrument when we implementing the new knowledge to students and when we want to show them a connection between them by visual way. Students are required to create the concrete notions and finding more deeply contexts. The article shows some examples of simulation in Cabri with accent to the motivational aspect.

  

Vhodným prostředkem k motivování studentů matematiky (konkrétně předmětu geometrie) je využívání programu Cabri Geometrie. Při zavádění nového učiva se ukazuje velice efektivním nástrojem  vytváření konkrétních vizuálních představ probíraných pojmů a vztahů mezi nimi. Studenti jsou tak vedeni k hledání souvislostí a k hlubšímu pohledu na danou problematiku. Příspěvek ukazuje modelování v programu Cabri s důrazem na jeho motivační aspekt v průběhu výuky geometrie.

 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: