29-30 October 2008.

MULTISPECTRAL AND HYPERSPECTRAL ANALYSIS OF ILLUSTRATION PROCESSING
MULTISPEKTRÁLNA A HYPERSPEKTRÁLNA ANALÝZA A SPRACOVANIE OBRAZU

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Computer graphics appear the most request part of the computer world. Various modifications of graphic styles are presented in press, television, promotion campaigns in our every day life and technology of it is developing from day to day. Visual sense is to be the most important mean of human being. Eye sight is missing for visually impaired and it is hard to live missing it.

Počítačová grafika patrí dnes medzi jednu z najvyužívanejších oblastí počítačového sveta. Médiá, ako napríklad televízia a tlač ju využívajú denne v mnohých prípadoch a podobách. Zrak je totiž jedným z najdôležitejších zmyslov človeka a mnohí si bez neho nevedia život ani predstaviť. Aj staré príslovie hovorí: „Radšej raz vidieť, ako sto krát počuť.“

Acceptance of present: Letöltés

Performers: