29-30 October 2008.

Activation of students in the labour market
Aktywizacja zawodowa studentów

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

 W Raporcie o Kapitale Intelektualnym Polski (2008, s. 74) odnajdujemy, że zgodnie z indeksem kapitału intelektualnego dla studentów nasz kraj został uplasowany na 13. miejscu, pośród 16 krajów europejskich. Oznacza to, że gorzej niż w większości krajów UE przygotowujemy młodych Polaków i Polki do wejścia w dorosłe życie, w tym na rynek pracy. Autorzy Raportu nawet poszli dalej, stwierdzili że pomiędzy nauka a gospodarką istnieje przepaść i największym grzechem jest przyjęcie przez przedstawicieli szkolnictwa wyższego postawy, że „nauka powinna mieć czystą formę i nie kalać się praktycznością”.

The authors of the report stated that there is a precipice between science and economy and the worst thing is to accept by the representatives of higher education that "science should have a clear form and it should not be linked to the practice".

Acceptance of present: Letöltés

Performers: