29-30 October 2008.

Computer literacy versus employment market
Počítačová gramotnosť versus pracovný trh

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

 

Abstrakt

Príspevok pojednáva o potrebe základných pracovných zručností na pracovnom trhu. Súčasne odráža potrebu prípravy počítačovo zručných absolventov základných, stredných aj vysokých škôl. Hoci sa najviac požiadaviek na počítačové zručnosti na pracovnom trhu kladie na absolventov vysokoškolského štúdia, sú profesie určené maturantom, kde sa vyžaduje napríklad práca so špecifickým softvérom.

 

 

Abstract

The paper discuss about the need for computer basic skills for employment market. The article reflect for need for prepare the computer skilful school leavers. The demand for computer skills is necessary for university graduates, but the graduates of lower level of study need the computer skill, too, mainly skills with specifically software.

 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: