29-30 October 2008.

Research on effectiveness of adult computer education
Z badań efektywności edukacji informatycznej dorosłych

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

 Edukacja informatyczna jest jednym z kluczowych elementów procesu informatyzacji gmin wiejskich. Dorośli mieszkańcy wsi często nie mają dostępu do tanich i jakościowych szkoleń w tym zakresie. Doprowadzenie Internetu już nie wystarcza, by zdobyć wiedzę i nowe możliwości rozwoju. Dlatego też, aby podnieść kwalifikacje informatyczne mieszkańców wsi potrzebne są odpowiednie szkolenia spełniające standardy jakości i dostosowane tematycznie do oczekiwań osób uczestniczących w kursie oraz popularyzacja idei rozwoju Gminnych Centrów Informacji która stwarza szansę rozwoju osobistego i zawodowego.

Computer education is one of the key elements in the process of digital learning in rural areas. Adult people from rural areas very often don`t have the access to training which are cheap and of good value. Therefore, suitable training which correspond to the quality standards and expectations of the participants, as well as dissemination of the idea of District Information Centres are necessary to improve ICT skills of people from rural areas.

 

 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: