29-30 October 2008.

The Function of the Children´s Literature in the Education of Reading
A gyermekirodalom funkciója az olvasásra nevelésben

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

A gyermekirodalom funkciója az olvasásra nevelésben tanulmány az egyik legfontosabb problémával, az olvasástanítás/-tanulás kérdésével foglalkozik; megszorítva pedig nem csupán  az időszerű problémák felsorakoztatásával, hanem a kiút/a megoldások keresésével is. Egyik ilyen kiútnak avagy a problémamegoldás leginkább didaktikai megközelítésű lehetőségének az olvasástanítás és a gyermekirodalom szorosabbra fűzhető kapcsolatát lehet kiaknázni. E javaslat mögött megalapozott indoklások állnak, amelyek legfőképpen a humán jellegű művelődés: az irodalomtudomány, a pedagógia, a pszichológia elfogadott kutatásaira és konklúzióira támaszkodnak. Ezúttal leginkább a figyelemfelkeltő kérdések/kételyek lejegyzésére kerül sor, majd az ezek mögé besorakoztatható válaszok keresésére. Az alapgondolat, –  miszerint a gyermekkorban a szintes gyermekirodalom avagy a meseműfaj segítségével hatékonyan lehet az olvasást motiválni,  – érdemi továbbgondolásokat provokálhat.

 

 

The paper The Function of the Children’s Literature in the Education of Reading deals with one of the most important problems: the questions of teaching and learning reading skills. Se does not enumerate only the present problems, but also tries to find solutions. One of these possibilities could be the increased contact of children’s literature and the teaching of reading skills. Behind her suggestion, there is a great number of justifications, which rely on the researches and conclusions of many scientists dealing with the history of literature, pedagogy, psychology and human culture. The main the main aim of the paper is to collect the most important questions and doubts, later on it tries to show the possible answers for them. The basic idea – according to which children’s literature and the fairy tale genre can motivate the development of the young student’s reading skills – can provoke further ideas concerning the problem.

 

Acceptance of present: -

Performers: