29-30 October 2008.

Innovative aspects of the development of continuing vocational education
Innowacyjne aspekty rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

 

Dzisiaj nasze szkolnictwo zawodowe znajduje się w głębokim kryzysie, słaba oferta, niska jakość kształcenia i brak doradztwa zawodowego dla uczniów i rodziców powoduje brak chętnych do podjęcia nauki głównie w zasadniczych szkołach zawodowych. Istnieje pilna potrzeba programu odbudowy szkolnictwa zawodowego i poprawy prestiżu.

W artykule chcemy skoncentrować się, próbować odpowiedzieć na następujące problemy badawcze:

- Jak poprawić jakość kształcenia zawodowego?

- Jak połączyć potrzeby przedsiębiorstw z kształceniem zawodowym?

- Jak wdrożyć nowoczesne standardy i innowacyjne programy kształcenia zawodowego?

Nowadays, vocational education is in a deep crisis. We urgently need the programme of reconstruction of vocational education and enhancement of it`s prestige. The article deals with the following research problems:

- How to improve the quality of vocational education?

- How to correlate the needs of microenterprises with vocational education?

- How to implement new standards and innovative programmes of vocational education?

Acceptance of present: Letöltés

Performers: