29-30 October 2008.

Animations in School Mathematics
Animácie v školskej matematike.

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

 

ANIMÁCIE V ŠKOLSKEJ MATEMATIKE

ŽILKOVÁ Katarína, SK

 

Resumé: Hlavným cieľom tvorby a používania animácií vo vyučovaní matematiky je znázorňovanie rôznych matematických pojmov, vrátane ich definícií, ako aj objasňovanie rôznych algoritmických postupov používaných v matematike. Príspevok klasifikuje platformy, na ktorých animácie s matematickým obsahom možno vytvárať, a tiež poskytuje niekoľko ukážok spracovania vybraných matematických problémov pomocou animovania.

 

 

ANIMATIONS IN SCHOOL MATHEMATICS

 

Abstract: The creation and use of animations in teaching mathematics is mainly aimed at depicting various mathematical concepts including their definitions as well as explicating different algorithmic procedures used in mathematics. The contribution classifies platforms where animations with mathematics contents can be made up. It also offers several examples how to process some chosen mathematical problems by means of animation.

 

 

Katarína Žilková, PhD.

KMI, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Račianska 59, 813 34 Bratislava, SK

e-mail: katarina@zilka.sk

 

Acceptance of present: Letöltés

Performers: