29-30 October 2008.

Didactic aspect of distance learning on technology and ecology lessons in primary school
Dydaktyczne aspekty nauki na odległość przedmiotów technicznych i prośrodowiskowych w szkołach podstawowych

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Description of e-learning education for technology and ecology lessons for primary school pupil was shown in this article. There were shown distance learning, as well. D-learning was shown as way o teaching that gives new possibilities on area of tutoring, education and getting abilities. Today people are conscious of necessity of lifelong learning so it is very important for teacher to train young generation for continually learning

 
 
Celem jest wprowadzenie do edukacji na odległość przedmiotów technicznych i prośrodowiskowych oraz dydaktycznych aspektów nauki zdalnej. Dodatkowo ukazano edukację na odległość ze szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa Internetu. Nauka zdalna otwiera nowe możliwości kształcenia, zdobywania wiedzy i umiejętności. Dziś człowiek jest świadomy faktu, że przez całe życie musi się uczyć. Ważna jest potrzeba przygotowywania i przekonywania dzieci już od lat najmłodszych o konieczności nauki, bo tylko wówczas idea kształcenia znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Acceptance of present: Letöltés

Performers: