29-30 October 2008.

PERSONAL EXPERIENCES WITH VIDEO CONFERECNE SYSTEM IN BLENDEED LEARNING EDUCATION FORM AT SECONDARIES SCHOOLS
SKÚSENOSTI S IMLEMENTÁCIOU VIDEOKONFERENČNÉHO SYSTÉMU V KOMBINOVANEJ FORME VZDELÁVANIA V STREDOŠKOLSKOM PROSTREDÍ

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Skúsenosti s imlementáciou videokonferenčného systému

v kombinovanej forme vzdelávania

v stredoškolskom prostredí

HOSŤOVECKÝ Marián – HORVÁTHOVÁ Zuzana

 

Abstrakt: Autori článku pojednávajú o možnostiach implementovania videokonferenčného systému VRVS ako jedného z podporných prostriedkov kombinovanej formy vzdelávania. Okrem konkrétnych možností, ktoré ponúka tento videokonferenčný systém autori uvádzajú aj získané skúsenosti s jeho implementovaním do prostredia vybratej vzorky stredných škôl na území Nitrianskeho kraja počas realizácie projektu. Projekt, v ktorom bol integrovaný VRVS systém bol organizovaný Nitrianskym samosprávnym krajom v spolupráci s Univerzitou Konštantína filozofa v Nitre za pomoci spolufinancovania s Európskym sociálnym fondom (ESF).

 

 

Personal Experiences with video conferecne system in blendeed learning education form

at secondaries schools

 

Abstract: The article deals with possibilities of implementation of the video conferencing system VRVS as one supporting software of blended learning education. Except concretely described possibilities, which are offered by this system authors present acquire experiences, which obtained during the realization at the secondary schools in Nitra region. The project in which we integrated this system was organized by Self-government of Nitra and Constantine the philosopher university in Nitra and by financial support of European Social Found.

 

Acceptance of present: -

Performers: