29-30 October 2008.

DISADVANTAGES AND ADVANTAGES OF THE INTERNET
WADY I ZALETY INTERNETU W ŚWIETLE

Section:

Place:

Time: 2008.01.01. - 00:00

Abstract:

Abstract: The article raise important issues connected with disadvantages and advantages of the Internet. On base carried research among the students, the author tries to introduce reader notion web by young people.

 

Key words: disadvantages, advantages, Internet, information society, students

 

 

 

 

 

 

 

Streszczenie: W artykule poruszona została problematyka związana z wadami i zaletami Internetu. Na podstawie przeprowadzonych badań, wśród studentów, autor stara się przybliżyć czytelnikowi postrzeganie sieci przez młodych ludzi.

 

Słowa kluczowe: wady, zalety, Internet, społeczeństwo informacyjne, studenci

Acceptance of present: Letöltés

Performers: